A nagyhét eseményeiről nem egyformán emlékeznek meg a nyugati és a pravoszláv keresztények. Míg a pravoszláv egyházban ennek a hétnek minden egyes napja rendkívüli jelentőséggel bír, addig a nyugati keresztények (keresztyének) többsége inkább csak a nagycsütörtökkel kezdődő időszakra figyel.

Страстная неделя особый период в христианстве. 

A nagyhét különleges időszak a kereszténységben.

Согласно древнему обычаю она начинается в воскресенье и заканчивается в субботу.

Az ősi hagyomány szerint vasárnap kezdődik és szombaton ér véget.

В начале страстной недели Иисус Христос въехал в Иерусалим, а в пятницу был распят.

A nagyhét kezdetén Jézus Krisztus bevonult Jeruzsálembe, pénteken pedig keresztre feszítették.

В Великий четверг происходит Тайная вечеря, когда Иисус омывает ноги своих учеников, предвещает свою смерть и воскресение и устанавливает евхаристию.

Nagycsütörtökön történik az utolsó vacsora, amikor Jézus megmossa a tanítványai lábát, megjósolja halálát és feltámadását és létrehozza az eucharisztiát. 

Он идёт в Гефсиманский сад, где он молится. 

A Gecsemáné kertbe megy, ahol imádkozik.

Он напоминает ученикам, что в эту ночь им спать нельзя, но они засыпают.

Emlékezteti a tanítványait, hogy ezen az éjszakán nem szabad aludniuk, de ők elalszanak.

В эту ночь – преданный Иудой – Иисус попадает в руки римских солдат.

Ezen az éjszakán – a Júdástól elárult – Jézus a római katonák kezébe kerül. 

Страстная пятница – это день, когда Иисус Христос был предан пыткам, судим и распят на кресте.

Nagypéntek az a nap, amikor Jézust átadták a kínzásokra, elítélték, és keresztre feszítették.

После нескольких часов невыносимых страданий Христос умирает.

Néhány óra elviselhetetlen szenvedés után Krisztus meghal.

Иосиф Аримафейский хоронит тело Иисуса Христа.

Arimátiai József eltemeti Jézus Krisztus testét.

Суббота – самый таинственный день Страстной недели.

A szombat a nagyhét legtitokzatosabb napja.

Остаётся всего несколько часов до Пасхи – великого дня, который означает победу над смертью. 

Mindössze néhány óra marad(t) a húsvétig – addig a nagy napig, amelyik a halál feletti győzelmet jelenti.