Úgy gondolom, minden tananyagnak akkor van értelme, ha jól megérted és hozzá tudod kapcsolni a korábbi tudásodhoz. Remélem, hogy hibátlanul töltötted ki a tesztet, és ha mégsem, akkor most egyértelmű lesz minden. Tanulmányozd át az alábbi rövid magyarázatokat! Tudományosan bebizonyított tény, hogy ezekből is sokat lehet tanulni. Csak a nem egyértelmű válaszok mellett van magyarázat.

 1. Как тебя зовут? ‘Hogy hívnak téged?’ A “тебя” (‘téged’) a  “ты” (‘te’) személyes névmás tárgyesete.
 2. Сегодня вечером мы ужинаем дома. ‘Ma este otthon vacsorázunk.’
 3. Кто знает его друга? ‘Ki ismeri az ő barátját?’ A “кто” kérdőszó után egyes szám 3. személyű az ige.
 4. Сколько тебе лет? ‘Hány éves vagy?’ Az életkor kifejezésénél részes esetet használunk: a “тебе” a “ты” személyes névmás részes esete.
 5. В США говорят по-английски. ‘Az USA-ban angolul beszélnek.’
 6. У меня много денег. ‘Nekem sok pénzem van.’ Az oroszban a birtoklást leginkább “у” + birtokos esettel fejezzük ki.
 7. Я работаю в школе. ‘Iskolában dolgozom.’ Itt a helyhatározót “в” + elöljárós esettel mondjuk.
 8. Мы не говорим о работе. ‘Nem beszélünk a munkáról.’ Az “o” elöljárószó is elöljárós esetet vonz.
 9. Он пишет другу письмо. ‘Levelet ír a barátjának.’ A “друг” szó részes esetbe kerül.
 10. Бабушка уже старая. ‘A nagymama már idős.’
 11. Он отлично знает город. ‘Ő kitűnően ismeri a várost.’
 12. Они обедают в столовой. ‘Ők kifőzdében ebédelnek.’ Ez egy szovjet étterem fajta. Bár a jelentése főnév, alakja szerint melléknév és ezért így is ragozzuk.
 13. Я люблю ездить на велосипеде. ‘Szeretek biciklizni.’ A “ездить” ige több irányú, nem gyalog történő mozgást fejez ki, és itt erre a jelentésre van szükségünk.
 14. Я всегда хожу на работу пешком. ‘Mindig gyalog járok munkába.’ Itt is több irányú, gyakran végzett cselekvésről van szó.
 15. Ты едешь в Санкт-Петербург на поезде? ‘Vonaton utazol Szentpétervárra?’ Az oroszban “в” elöljárószót használunk tárgyesettel.
 16. У меня новый автомобиль. ‘Új autóm van.’ Az “автомобиль” főnév hímnemű.
 17. Зимой я каждый день плаваю в бассейне. ‘Télen mindennap úszom az uszodában.’ Itt is több irányú cselekvést fejezünk ki.
 18. Хорошо, что у меня много подруг. ‘Jó, hogy sok barátnőm van.’ A “много” után többes birtokos esetet használunk, ha nem elvont fogalmakról van szó.
 19. Я хочу купить две книги. ‘Két könyvet akarok venni.’ A “две” után a főnevek egyes birtokos esetbe kerülnek.’
 20. Мы начинаем смотреть фильм. ‘Elkezdjük nézni a filmet.’ A “начинать” ige után folyamatos főnévi igenevet használjuk.
 21. Ты уже видел Володю? ‘Már láttad Vologyát?’ Bár férfinévről van szó, a végződése miatt nőnemű főnévként ragozzuk.
 22. Я пришла с работы в четыре часа. ‘Négy órakor jöttem meg a munkából.’ A “четыре” után is egyes birtokos esetbe kerülnek a főnevek.
 23. Ты пьёшь чай без сахара? ‘Cukor nélkül iszod a teát?’ A “без” elöljárószó birtokos esetet vonz.
 24. Я буду учить русский язык. ‘Tanulni fogok oroszul.’ A folyamatos igét használjuk, mert csak a cselekvés tényét hangsúlyozzuk, nem az eredményét. Ennek összetett jövő ideje van.
 25. Ты знаешь, как её зовут? ‘Tudod, hogy hívják őt?’ A “её ” (‘őt’) az “она” tárgyesete.
 26. Вчера ты говорил с Леной? ‘Tegnap beszéltél LÉnával?’ A társhatározó kifejezése “c” + eszközesettel történik.
 27. Я не была вчера у дедушки. ‘Tegnap nem voltam nagyapánál.’ A “дедушка” szót szintén nőneműként ragozzuk a végződése miatt.
 28. Ты уже звонил маме?’Hívtad már a mamát?’ A “звонить” ige vonzata részes eset. 
 29. Я люблю посидеть в саду. ‘Szeretek a kertben üldögélni.’ Néhány hímnemű főnév végződése elöljárós esetben “в” elöljárószó után “у”.
 30. Меня не интересует политика. ‘Engem nem érdekel a politika.’
 31. У меня мало времени. ‘Kevés időm van.’ A “мало” után itt egyes birtokos esetet használunk, mert elvont főnévről van szó.
 32. Давайте попьём чаю! ‘Igyunk teát!’ A felszólító módot kifejezhetjük a “давайте” szócska és az egyszerű jövő idejű, többes szám második személyű alakkal is.
 33. Сегодня музей открыт. ‘Ma nyitva van a múzeum.’ Az “открыт” rövid alakú melléknév itt állítmány, egyeztetjük a főnévvel.
 34. На улице мы никого не видели. ‘Az utcán senkit nem láttunk.’ Ez az alak a “никто” (‘senki’) névmás tárgyesete.
 35. Я не знаю твоего мужа. ‘Nem ismerem a férjed.’ 
 36. Эту картину он написал в прошлом году. ”Ezt a képet tavaly festette.’ A befejezett ige a cselekvés befejezettségére és eredményességére utal.

Gratulálok, szép munka volt!