Kép: Куклы-матрёшки

Ezen a honlapon a nyelvtani cikkek azt szolgálják, hogy ha önállóan tanulsz és nem értesz valamit, segítsen a megértésben. Nem javaslom, hogy túl sok időt szentelj a nyelvtannak, inkább csak annyit foglalkozz vele, hogy a megértést segítse! Ha szeretnél végre hatékonyan oroszul tanulni, kattints ide, hogy megismerd a legtermészetesebb módszert!

Vagy írj egy emailt a beszeljunkoroszul@gmail.com címre és jelentkezz egy ingyenes, minden kötelezettségtől mentes konzultációra!

Szeretnék hatékonyan tanulni oroszul!

Igekötő nélküli mozgást jelentő igék

Az úgynevezett mozgást jelentő igék – nem igeszemléletipárokat alkotnak aszerint, hogy egyirányú vagy többirányú mozgást jelölnek. Ezek igekötő nélkül mind folyamatos szemléletű igék. Bár tágabb értelemben több igét is ide sorolunk, a legalapvetőbb mozgást jelentő igék a következők:

Egyirányú                                                      Többirányú

идти    (megy)                                                ходить   (jár)

ехать   (utazik)                                               ездить   (utazik)

лететь   (repül)                                               летать   (repül)

плыть    (úszik)                                              плавать  (úszik)

бежать   (fut)                                                  бегать   (fut)

нести    (visz)                                                 носить   (visz)

везти   (szállít)                                                возить   (szállít)

вести  (vezet)                                                 водить   (vezet)

Magyarul önmagukban nehéz érzékeltetni a jelentésbeli különbséget, ezért inkább mondatokban mutatom be, melyiket mikor használjuk.

Általánosságban az egyirányú mozgást jelentő igék az egyfelé végzett mozgást jelölik.

Я иду домой. Megyek haza. (most, gyalog)

Он плывёт к берегу. A parthoz úszik. (most)

Мы едем на концерт. Koncertre megyünk. (most, járművel)

Дети бегут к учительнице. A gyerekek a tanárnőhöz futnak.

A többirányúak:

    1. a különböző irányban végzett cselekvésre

Дети бегают в парке. A gyerekek a parkban futkároznak.

    1. a két irányban végzett cselekvésre (oda és vissza)

Я каждый день езжу в университет. Minden nap megyek az egyetemre. (járművel)

    1. a képességre utalnak

Она хорошо плаваетJól úszik.

    1. Múlt időben olyan egyszeri mozgást fejeznek ki, ami oda és vissza történt.

Вчера я ездила в Будапешт. Tegnap Pestre mentem. (járművel)

Most pedig nézzük igepáronként:

Идти

я иду, ты идёшь, он… идёт, мы идём, вы идёте, они идут

шёл, шла, шло, шли

Figyelem! Csak gyalog végzett cselekvésre használják. Ha járművel kapcsolatban mondjuk, nagyon furcsán néznek!!!!!

Куда ты идёшьHová mész?

Навстречу мне идёт пожилая женщина. Egy idős nő jön velem szembe.

Мы хотим идти пешком. Gyalog akarunk menni. (most)

Ходить

я хожу, ты ходишь, он… ходит, мы ходим, вы ходите, они ходят

ходил, ходила, ходило, ходили

Мы долго ходили по лесу. Sokáig mászkáltunk az erdőben. (A helyhatározó előtt a „по” elöljárószó áll részes esettel, ha a mozgást hangsúlyozzuk.)

Он ждёт своего друга и ходит около машины. Várja a barátját és járkál az autó körül.

Он готовится к экзамену и ходит по комнате взад и вперёд. Vizsgára készül és előre-hátra mászkál a szobában.

На работу я хожу пешком. Gyalog járok munkába. (oda-vissza, rendszeresen)

Ехать

я еду, вы едешь, он… едет, мы едем, вы едете, они едут

ехал, ехала, ехало, ехали

Járművön való utazást lehet vele kifejezni.

Он едет домой на автобусе. Busszal megy haza. (Egy irányban.) 

Я ехал в поезде и смотрел в окно. Vonaton utaztam, és az ablakon kifelé néztem. 

До соседнего города недалеко, надо ехать только двадцать минут. A szomszéd város nincs messze, csak 20 percet kell utazni (odáig).

Ездить

я езжу, ты ездишь, он… ездит, мы ездим, вы ездите, они ездят

ездил, ездила, ездило, ездили

Мой друг часто ездит в Сегед по делам. A barátom gyakran utazik Szegedre hivatalos ügyben. (gyakori cselekvés, oda-vissza)

Каждый год мои родители ездят на море. A szüleim minden évben elutaznak a tengerpartra.

Вчера мы ездили к родителям. Tegnap voltunk a szüleinknél. (egyszer, oda és vissza mentünk járművel.)

Лететь

я лечу, ты летишь, он… летит, мы летим, вы летите, они летят

летел, летела, летело, летели

Jelentése: egy irányba repülni

Смотри, там летит орёл! Nézd, ott repül egy sas!

Самолёт летит на юг. A repülőgép Dél felé repül.

Летите в Лондон на самолёте! Repülővel menjen(ek) / menjetek (repüljön / repüljenek / repüljetek) Londonba!

Летать

я летаю, ты летаешь, он… летает, мы летаем, вы летаете, они летают

летал, летала, летало, летали

Jelentése: több irányban repül, repked, szálldos

Страусы не летают. A struccok nem tudnak repülni. (A képesség kifejezésére szolgál.)

Не летай на самолёте, это очень дорого. Ne repülővel menj (repülj), nagyon drága! (A tagadás miatt kell a többirányú mozgást jelentő igét használni, még akkor is, ha csak egy irányban történik a cselekvés.)

Прошлым летом мы летали на Дальний Восток. Tavaly nyáron a Távol-Keletre mentünk. (repülővel, oda és vissza)

«Мы летали в облаках…» Корнилов Игорь (http://www.minusy.ru/text/t:23574)

„A felhők között szálltunk…” (össze-vissza)

Я летаю каждый год куда-нибудь. Minden évben elrepülök valahová.

Плыть

я плыву, ты плывёшь, он… плывёт, мы плывём, вы плывёте, они плывут

плыл, плыла, плыло, плыли

Jelentése: úszni egy irányban

«По реке плывёт кораблик» (Даниил Хармс) „A folyón úszik egy kis hajó”

Они плывут на другой берег речки. A patak másik partjára úsznak.

Наш корабль плывёт в город Эстергом. A hajónk Esztergomba megy.

Плавать

я плаваю, ты плаваешь, он… плавает, мы плаваем, вы плаваете, они плавают

плавал, плавала, плавало, плавали

Jelentése: több irányban vagy oda-vissza úszik, úszkál

Летом мы каждое утро плаваем в море. Nyáron minden reggel úszunk a tengerben.

Мой брат плавает быстро. A fivérem gyorsan tud úszni. (A képesség kifejezésére szolgál.)

Летом мы плавали на теплоходе по Волге. Nyáron a Volgán hajóztunk. (motoros hajóval)

Нести

я несу, ты несёшь, он… несёт, мы несём, вы несёте, они несут

нёс, несла, несло, несли

Jelentése: gyalog vinni egy irányban

Что он несёт в левой руке? Mit visz a bal kezében?

По улице шла девушка и несла на руках мальтийскую болонку. Az utcán ment egy lány és a kezében egy máltai selyemkutyát vitt.

Они уже приближаются и несут маленькие чемоданы. Már közelednek és kicsi bőröndöket hoznak.

Носить

я ношу, ты носишь, он… носит, мы носим, вы носите, они носят

носил, носила, носило, носили

Jelentése: visz, hord

Он носит очки. Szemüveget visel.

Женщина носила чёрную юбку. A nő fekete szoknyát viselt.

Я всегда ношу с собой водительские права. Mindig magammal hordom a vezetői engedélyemet.

Почтальон носит письма. A postás hordja a leveleket.

Везти

я везу, ты везёшь, он… везёт, мы везём, вы везёте, они везут

вёз, везла, везло, везли

Jelentése: egy irányban szállít

Мы везём свою собаку к врачу на машине. A kutyánkat autóval visszük az orvoshoz.

По улице едет грузовик и везёт продукты в универмаг. Az utcán megy egy teherautó és élelmiszereket szállít az áruházba.

Мальчик едет на велосипеде и везёт школьную сумку. Egy fiú biciklivel megy és iskolatáskát visz.

Возить

я вожу, ты возишь, он… возит, мы возим, вы возите, они возят

возил, возила, возило, возили

Jelentése: általában szállít, tehát több irányban is

Он шофёр по профессии и возит солдат и беременных бесплатно. Hivatásos sofőr és a katonákat és kismamákat ingyen szállítja.

Нам возит дрова знакомый. Egy ismerős hordja nekünk a tűzifát.

Мы живём на окраине города, поэтому отец возит меня в школу. A város szélén lakunk, ezért az apám visz (járművel) iskolába.

Рядом с нами строится дом. Туда часто возят строительные материалы. Mellettünk ház épül. Oda gyakran szállítanak építőanyagot.