Általános szerződési feltételek

Hatály: 2018. május 25.

Preambulum
A https://beszeljunkoroszul.hu (a továbbiakban: Beszéljünk oroszul!​) Antal Lászlóné Nyilas Mária Magdolna (a továbbiakban: Szolgáltató​) által üzemeltetett internetes oldal. Célom, hogy az orosz nyelvet tanulóknak segítséget nyújtsak. Az oldal látogatói számtalan, az orosz nyelvi jelenségeket magyarázó, Oroszországot, az orosz kultúrát bemutató ingyenes cikk, tananyag közül válogathatnak. Az oldalon információkat kaphatnak a Beszéljünk oroszul! szolgáltatásairól is.

Általános ​​adatok
A Beszéljünk oroszul! üzemeltetője és a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtója Antal Lászlóné Nyilas Mária Magdolna

Általános adatok:

A Beszéljünk oroszul!

Székhelye: 2532 Tokodaltáró, Orgona utca 22.

Postai címe: 2532 Tokodaltáró, Orgona utca 22.

Adószáma:

E-mail: beszeljunkoroszul@gmail.com

A honlap címe: https://beszeljunkoroszul.hu

 

Fogalmak:

Szolgáltató: Antal Lászlóné Nyilas Mária Magdolna, aki a Beszéljünk oroszul! honlapot üzemelteti és a szolgáltatásokat nyújtja.

Beszéljünk oroszul!: a Szolgáltató által a https://beszeljunkoroszul.hu alatt üzemeltetett honlap

Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Beszéljünk oroszul! honlapra belép, és a honlap funkcióit használja. Jelen ÁSZF tekintetében minden Megrendelő egyúttal Felhasználónak is minősül.

Megrendelő: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/ amely igénybe veszi a Beszéljünk oroszul!, illetve a Szolgáltató egyéb szolgáltatásait.

Szolgáltatás: a Beszéljünk oroszul! a Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználók által igénybe vehető szolgáltatásai, amelyek körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes szolgáltatásokat megszüntetni, új szolgáltatásokat bevezetni, meglévő szolgáltatásokat módosítani. Szolgáltatás különösen, de nem kizárólagosan a LÉna. Online orosz nyelvi magazin megvásárlása, a Kezdő Videorosz-csomag megvásárlása, a Videorosz Klub csomagjainak megvásárlása, Hírlevél küldési szolgáltatás, továbbá valamennyi, a Szolgáltató által akár időlegesen, akár állandó jelleggel nyújtott egyéb szolgáltatás.

Megrendelés: A Szolgáltató és a Megrendelő között a LÉna. Online orosz nyelvi magazinnak, a Kezdő Videorosz-csomagnak, a Videorosz Klub csomagjainak a Megrendelő által történő igénybevételére létrejött egyedi szerződés, amely tartalmazza a szerződés jelen ÁSZF-ben nem szabályozott lényeges tartalmi elemeit, a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezését, valamint a Megrendelő nyilatkozatát jelen ÁSZF rendelkezéseinek kifejezett elfogadása tekintetében. Amennyiben az Egyedi szerződés és az ÁSZF egymástól eltér, az Egyedi szerződés rendelkezései az irányadók. Amennyiben valamely kérdésben az Egyedi szerződés nem rendelkezik, arra az ÁSZF rendelkezései az irányadók.

Hírlevél: a Szolgáltató által nyújtott, a Beszéljünk oroszul! honlapon keresztül megrendelhető ingyenes Szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az ahhoz hozzájáruló Felhasználóknak emailben meghatározott témájú, elsősorban nyelvlecke jellegű, de elektronikus, direkt marketingnek és reklámnak is minősülő üzenet küld a Felhasználónak a Beszéljünk oroszul! honlapon megadott e-mail címére.

Általános​​ Szerződési ​​Feltételek​​ elfogadása

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), a Szolgáltató, valamint a szolgáltatásokat igénybe vevő (a továbbiakban: Felhasználó) a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A ​Felhasználók a Beszéljünk oroszul! honlap meglátogatásával magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot.

A Felhasználók a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Beszéljünk oroszul! honlapon megadott és kezelt személyes adataikat a Szolgáltató a jelen ÁSZF-nek és az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelő célból, módon és mértékben kezelje.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Beszéljünk oroszul! honlapot csak akkor jogosult használni, ha az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadta el.

A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el.

A Beszéljünk oroszul! honlapon a megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti, hogy 18. életévét betöltötte, továbbá hogy mindenre kiterjedően ismeri és elfogadja az internetes vásárlás korlátait.

A Beszéljünk oroszul!  honlapon ​​elérhető ​​szolgáltatások ​​köre

A Szolgáltató orosz nyelvtanítással, ill. orosz nyelvi tananyagok előállításával és értékesítésével foglalkozik. Ezek közé tartoznak a LÉna. Online orosz nyelvi magazin, a Kezdő Videorosz-csomag és a Videorosz Klub tananyagai. A Beszéljünk oroszul! honlap bemutatja a Megrendelő által megvásárolható  termékeket és szolgáltatásokat. Az egyes termékek és szolgáltatások specifikációja és ára az adott termékre kattintva érhető el. A termékekről megjelenített képek csak illusztrációk, melyek a valóságtól eltérhetnek.

A LÉna. Online orosz nyelvi magazin egy internetes újság, amelynek 2015. februárjától 2017. júliusáig megjelenő számai az orosz nyelvvizsgára felkészítő, tematikusan rendezett tananyagokat tartalmaznak. A magazinokban nyelvvizsgaszótár, hallott és olvasott szövegértés, nyelvtani-lexikai feladatok és levélírás feladat található. A magazint a Megrendelő pdf-formátumban, a honlapon éri el, onnan le tudja tölteni. A magazinnak nyomtatott változata nincs.
A LÉna. Online orosz nyelvi magazin 2017 decemberétől főleg orosz nyelvi történeteket tartalmaz, amelyek mindegyikéhez hanganyag is tartozik.

A LÉna. Online orosz nyelvi magazin mindegyik száma megrendelhető visszamenőleg is.

A Kezdő Videorosz csomag egy 21 videót tartalmazó tananyagsorozat, amely az orosz nyelv alapjait tanítja. A videók online, a Beszéljünk oroszul! honlapon érhetők el. A videók szövege ugyanitt, a honlap oldalain olvashatók. 

A Videorosz Klub egymásra épülő, nyelvtani és lexikai videós tananyagok sorozata, melynek leckéi csomagokban vásárolhatók meg. A Megrendelő a tananyagokat tartalmazó videókat, ill. a szövegük leírását tartalmazó pdf-ket emailben kapja meg.

A termékek vételára a webáruházban minden esetben az adott termék mellett, magyar forintban feltüntetett vételár. A termékek ÁFA-mentesek.

A Szolgáltató saját döntési jogkörében egyoldalúan jogosult a Beszéljünk oroszul! honlapon elérhető Szolgáltatások, tartalmak, funkciók megváltoztatására, kibővítésére, csökkentésére, új Szolgáltatások, tartalmak és funkciók bevezetésére. A Beszéljünk oroszul! honlapon új Szolgáltatások, funkciók és tartalmak elérhetőségéről a Szolgáltató többek között a Beszéljünk oroszul! honlapon tájékoztatja a Felhasználókat.

A Beszéljünk oroszul! honlapot minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

A LÉna magazin, a Kezdő videós tanfolyam és a Videorosz Klub csomagok ​​​​vásárlás​​ának szabályai
A Beszéljünk oroszul! az alábbi módon biztosít lehetőséget a Szolgáltatások megvásárlására a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint:

A vásárlás az Üzletben (webáruházban) történik. A LÉna magazinok esetében a magazin képére kattintva a Tartalomjegyzéket is meg lehet tekinteni. A vásárlás a “Kosárba rakom” gombra kattintással kezdhető meg. A “Részletek” gombra kattintva meg lehet adni a megvásárolandó termékek mennyiségét. A “Kosár” jelre kattintva megtekinthető a kosár tartalma. A “Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva meg kell adni a számlázási adatokat és ki kell választani a fizetési módot.

A Felhasználó kétféle fizetési mód közül választhat: közvetlen banki átutalás, illetve a PayPal-on keresztül történő fizetés.

A vásárláshoz a következő adatok megadása szükséges: a Megrendelő neve, e-mail címe, valamint a számlázási adatok (név/cégnév, település, irányítószám, utca, házszám). A megrendelési folyamatban történő továbblépéshez a Megrendelő köteles elfogadni a Beszéljünk oroszul! Általános Szerződési Feltételeit. Ha a megadott részleteket a valóságnak és szándékának megfelelőnek találja, úgy az „Tovább” gombra kattintva továbbhaladhat a vásárlás folyamatában. Ezután a Megrendelő további információkat adhat meg a megrendeléssel kapcsolatban. A “Tovább” gombra kattintva a Megrendelő választhat a fizetési módok között. Végül a “Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelését. 

A banki átutalás az alább meghatározott fizetési feltételeknek megfelelően zajlik. 

PayPalon történő fizetés esetén a továbbiakban a PayPal fizetési feltételei érvényesek. PayPalon keresztül fizethet az is, akinek nincsen PayPal számlája. Ebben az esetben az emailcím segítségével történhet meg a fizetés.

A szerződés a Megrendelésnek a Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre, mely – a termékek megnevezését, mennyiségét, a fizetés Megrendelő által
kiválasztott módját, a termékek árát, valamint a Megrendelési azonosítót is tartalmazó –
visszaigazolást a Szolgáltató munkanapokon 24 (huszonnégy), hétvégén és
munkaszüneti napokon 72 (hetvenkettő) órán belül köteles elektronikus úton – a
Megrendelő által a vásárlás során megadott e-mail címre – megküldeni. A Megrendelő a
Szolgáltató ügyfélszolgálatának az alábbi e-mailes elérhetőségén érdeklődhet az
automatikus visszaigazoló e-mailben kapott Megrendelési azonosító alapján a
megrendelt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban: beszeljunkoroszul@gmail.com.

A Szolgáltató köteles a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, ha a Megrendelő által megrendelt termékek vagy szolgáltatások, vagy azok egy része nem áll
rendelkezésére. A kifizetett termékekről vagy szolgáltatásokról a Szolgáltató
elektronikus számlát készít, melyet a teljesítést követő 2 munkanapon belül eljuttat a
Megrendelőhöz. Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató
elektronikus számlát küldjön.

Fizetési ​​feltételek
A Megrendelő az általa megrendelt termék(ek) vagy szolgáltatás(ok) vételárát minden
esetben magyar forintban, egy összegben, bármilyen jogcímen történő levonás, illetve
beszámítás nélkül közvetlen banki átutalással vagy PayPalon keresztül fizeti meg a Szolgáltatónak.

A fizetés menete:
§ Banki előre utalással történő teljesítés: a Megrendelő a visszaigazoló e-mailben megtalálja a Szolgáltató bankszámlaszámát és a megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a Szolgáltató bankszámláján, a Megrendelő megkapja a hozzáférést a digitális szolgáltatásokhoz. (A Megrendelő a bankszámlaszámot az üzemeltetői adatok között is megtalálja.)

§ A PayPalon keresztül történő fizetés esetén a Megrendelő a fizetés után közvetlenül megkapja a hozzáférést a kifizetett Szolgáltatáshoz vagy termékhez.

 

A ​​Beszéljünk oroszul! oldal ​​egyéb​​ szolgáltatásai

A Felhasználó a Beszéljünk oroszul! honlapon a Blog menüpont alatt a Szolgáltató által összeállított orosz nyelvi tananyagokat saját célra ingyenesen használhatja. A tartalom az egyes blogbejegyzések címére kattintva érhető el
A Szolgáltató a kapcsolati űrlapon lehetőséget biztosít a Szolgáltatóval
való kapcsolatfelvételre.

Elállás
Mivel a Beszéljünk oroszul! honlap nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalmat értékesít, ezért a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdődött meg. A fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti ezt a jogát.

A Beszéljünk oroszul! honlap hibásan teljesít, ha a Szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem minősül hibás teljesítésnek, ha a teljesítés azért nem teljesül, mert a Megrendelő nem rendelkezik a megfelelő technikai feltételekkel.

A szükséges technikai feltételek:

a) A LÉna magazinok olvasása a szokásos böngésző programok és pdf-olvasó programok (az Adobe Acrobat Readert ajánljuk) segítségével történhet.

b) A videók megtekintése a szokásos böngészők, ill. az mp4-formátum olvasására alkalmas programok segítségével történhet.

Szolgáltató saját hibájából történő hibás teljesítés esetén a Fogyasztó választása szerint: kérheti a a termék ellenértékének visszatérítését vagy más termékre történő kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás
fennállásáról és annak feltételeiről:
A Fogyasztó a szolgáltatásokkal kapcsolatban az adott témakörben a jelen ÁSZF-ben
illetve a honlapon megadott e-mail címen és telefonszámon is kérhet tájékoztatást. 

A Beszéljünk oroszul! böngészőtől független módon együttműködik valamennyi rendszeresen használt és széles körben elterjedt operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobileszközökön.
A Fogyasztók a panaszaikkal írásban vagy telefonon fordulhatnak közvetlenül a
Szolgáltatóhoz, amely minden tőle telhetőt megtesz az esetleges hibák
megszüntetése és orvoslása érdekében. A Szolgáltató és fogyasztó a jogvitáikat
elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet
eredményre, úgy a fogyasztó a hatályos jogszabályok, illetve az ÁSZF szerint
hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.

A Beszéljünk oroszul! honlappal kapcsolatos panaszokat a Szolgáltatóhoz írásban, elektronikus levélben (e-mailben) továbbá telefonon lehet bejelenteni a Szolgáltató alábbi elérhetőségein:
Írásbeli panasz bejelentésének címe:
Szolgáltató e-mail címe: beszeljunkoroszul@gmail.com
Telefonszáma: +36-20-8233533
Telefonon panaszt munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között lehet tenni.

Amennyiben az lehetséges, az Beszéljünk oroszul! honlap azonnal orvosolja a panaszt,
de azt mindenképpen 3 napon belül kivizsgálja és ezen határidőn belül írásban érdemi választ küld a panaszt tevő Felhasználónak. Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató bármely nyilatkozatát nem tartja kielégítőnek,
az esetleges bírósági jogérvényesítésen kívül az alábbi fórumokhoz fordulhat:

Gazdasági​​ Versenyhivatal​

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf.1036
Telefon: (1) 472-8900; Fax: (1) 472-8905
(fogyasztó megtévesztése esetén)

Nemzeti​​ Fogyasztóvédelmi​​ Hatóság ​​területi​​ felügyelőségei

http://www.nfh.hu/informaciok/elerheto/teruleti
(fogyasztók minőségi kifogásaival és panaszaival kapcsolatos ügyek)

Nemzeti ​​Média- ​​és​​ Hírközlési​​ Hatóság ​​Hivatala​

H-1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Postacím: 1376 Budapest, Pf: 997.
Tel: 36 1 468 0500, Fax: 36 1 468 0680
e-mail cím: info@nmhh.hu

Tulajdonjog,​​ szerzői​​ jogok

A Beszéljünk oroszul! honlap a hozzá tartozó grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve a beszeljunkoroszul.hu elnevezést, logót, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyekkel a Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.
A Beszéljünk oroszul! és az azon megjelenő bármely tartalom bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató engedélye nélkül tilos.
A Beszéljünk oroszul! honlaphoz, mint szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad. 
A Felhasználó nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a Beszéljünk oroszul! honlappal kapcsolatban jogot szerez.
A Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a Beszéljünk oroszul! honlap bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával és a honlapról származtatott termékkel kapcsolatos minden jog.
A Felhasználó vállalja, hogy a honlapról nem távolít el semmilyen titoktartásra
és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.
A Beszéljünk oroszul! honlapon megjelenő beszeljunkoroszul.hu megnevezés és logó a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

Felelősség​​korlátozás

A Szolgáltató a Beszéljünk oroszul! honlapot „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában” biztosítja a Felhasználónak, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Felhasználót terheli.
A Felhasználó köteles a Beszéljünk oroszul! honlap használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.
A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Beszéljünk oroszul! honlapot milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a  Beszéljünk oroszul! honlap használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.
A Felhasználó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Felhasználó köteles a hibabejelentés során a Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni.
A Beszéljünk oroszul! honlap csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért.
A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen
ÁSZF szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai
események, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. 

A ​​Beszéljünk oroszul! honlap karbantartása
A Szolgáltató a Beszéljünk oroszul! honlapot a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti.

Az​​ ÁSZF​​ módosítása
A jelen ÁSZF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan
módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:
a) a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
b) a technológia lényeges változása;
c) jogszabályváltozás;

d) a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai
lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel
kapcsolatos ok.
A Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá az ÁSZF módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a Beszéljünk oroszul! honlapon jól látható helyen, a Beszéljünk oroszul! honlap nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, az ÁSZF módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.
Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat oly
módon, hogy a Felhasználó módosítást követő első Beszéljünk oroszul! honlapra történő belépésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a Felhasználót az ÁSZF módosításáról és a módosított ÁSZF tartalmáról. A Felhasználó klikkeléssel fogadja el az ÁSZF módosítást a belépés előtt.
Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az
értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem
tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az ÁSZF
módosítást kifejezetten elfogadta.
Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt
kifejezetten nem fogadja el, a Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

Károkozás
Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a
Felhasználó szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

​​Záró​​rendelkezések
A jelen ÁSZF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek
joghatósággal.
Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.
A Felek a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett visszaigazolta.
Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni az elektronikus levél elküldésének napját követő 2. munkanap 24:00 órájáig.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok vonatkozó
rendelkezései megfelelően irányadók, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
(II.26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott
dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól, a Beszéljünk oroszul! honlapon történő közzététel napjától visszavonásig érvényesek.

Adatvédelmi​​ szabályzat
Hatály: ​​2018.​​ május 25.

A https://beszeljunkoroszul.com URL címen üzemelő internetes oldal (a továbbiakban: Beszéljünk oroszul! honlap) üzemeltetője Antal Lászlóné Nyilas Mária Magdolna. (székhely: 2532 Tokodaltáró, Orgona utca 22.; e-mail: beszeljunkoroszul@gmail.com; a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbiakban határozza meg a Beszéljünk oroszul! honlapra, a Beszéljünk oroszul! honlapon igénybe vehető Szolgáltatásokra vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) – és más hatályos jogszabályok – rendelkezéseinek megfelelően.

Az​​ Adatvédelmi​​ Szabályzat ​​elfogadása
A jelen szabályzat – az Infotv. 20.§ rendelkezéseinek megfelelve – tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató milyen adatokat tart nyilván, azokat milyen célból,
milyen alapon, miként és meddig kezeli, azokat kinek továbbítja, illetve hogy az
adatokat kik ismerhetik meg. A jelen nyilatkozatból – illetve az említett jogszabály
rendelkezéseiből – megtudhatja, hogy hogyan kérheti a kezelt adatok pontosítását,
illetve hogy miként kérheti azok zárolását vagy törlését a Szolgáltató nyilvántartásából,
illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogai sérelme esetén milyen jogorvoslati
lehetőségei vannak.
A Felhasználók, akik a honlap valamely Szolgáltatását igénybe veszik, amelynek során személyes adatok megadása szükséges vagy történik, ezen adatok megadásakor, illetve ezen Szolgáltatás igénybe vételekor elfogadják az ÁSZF-fel együtt a jelen Adatvédelmi Szabályzatot magukra nézve kötelezőnek.

Az​​ Adatvédelmi​​ Szabályzat​​ hatálya
A jelen Adatvédelmi szabályzat a természetes személy Felhasználók személyes
adataira terjed ki, nem terjed ki a jogi személyek közhiteles, nyilvános nyilvántartásból
elérhető adataira, így különösen, de nem kizárólagosan a cégek cégadataira.

A​​ kezelt ​​adatok ​​köre
A Szolgáltató a természetes személy Felhasználók alábbi adatait kezeli:
A hírlevél feliratkozás során gyűjtött és kezelt adatok: – e-mail cím
A http://beszeljunkoroszul.hu honlap webáruházában (Üzlet) a termékek megvásárlása során gyűjtött és kezelt adatok:
– e-mail cím
– név
– telefonszám (opcionális)
– számlázási név/cégnév (ha eltérő)
– számlázási cím

Az ügyfélszolgálattal történő kommunikációval kapcsolatban a felhasználó által megadott adatok.
A Szolgáltató csak olyan személyes adatokat (a Felhasználó vezeték- és keresztneve, lakcíme, számlázási címe, e-mail címe, és telefonszáma) rögzít és kezel, amelyeket a Felhasználó – a Szolgáltató honlapján történő vásárlás során – önkéntesen bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, illetve amelyekre vonatkozóan a Felhasználó az adatrögzítéshez, az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz kifejezetten hozzájárult. A megrendelés leadása egyúttal a személyes adatokat tartalmazó űrlap kitöltését és a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak elfogadását is jelenti. A megrendelés során a személyes adatok Szolgáltató általi rögzítéséhez, kezeléséhez és továbbításához adott hozzájárulás írásbeli hozzájárulásnak minősül. A Felhasználó által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok valóságáért a Felhasználó felelős.
A Beszéljünk oroszul! honlap meglátogatása során a honlap szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszer adminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági célból eltárol (automatikusan rögzítésre kerülő adatok). Ezek az adatok a Felhasználó internetszolgáltatója, esetenként a Felhasználó ún. IP-címe, a Felhasználó böngészőszoftverének verziószáma, operációs rendszerének típusa, azok az oldalak, amelyeket a honlapon a Felhasználó meglátogat, illetve azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból csupán a honlap látogatottságára, illetve a honlap eléréséhez használt számítógépekre lehet következtetni, ezen adatok nem minősülnek személyes adatoknak.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a honlap a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató adatkezelő fér hozzá.

Az ​​adatkezelés​​ célja

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat az alábbi célból kezeli:

a) a honlapon elérhető Szolgáltatások igénybe vétele

b) a Felhasználó azonosítása

c) a honlapon elérhető Szolgáltatások használatára irányuló szerződés
létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, teljesítésének
figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal
kapcsolatos követelések érvényesítése

d) Szolgáltató és a Felhasználó közötti kommunikáció biztosítása

e) Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, panaszkezelés

f) Felhasználónak címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy
egyéb marketing tartalom eljuttatása, amennyiben ehhez a Felhasználó a honlapon
külön kifejezetten hozzájárult

g) Felhasználónak címzett, a honlappal kapcsolatos rendszerüzenet eljuttatása a
Felhasználó honlapon regisztrált e-mail címére,

h) bankkártyás és egyéb fizetési tevékenység megkönnyítése és biztosítása

i) a honlap hatékonyságának növelése, működésének tökéletesítése, továbbfejlesztése

j) piackutatás

A Hírlevélre történő feliratkozásra vonatkozó szabályok:
Az elektronikus reklám, hirdetés, hírlevél, marketing anyag küldésre a Felhasználó a honlapon az ÁSZF elfogadásától elkülönülten, külön szabadon feliratkozhat, azaz
kifejezetten engedélyezheti ilyen jellegű tartalomnak a honlapon megadott e-mail címére történő megküldését és e-mail címe ezen célból történő kezelését. A Felhasználó a hírlevélről bármikor szabadon leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozás gomb megnyomásával. A Szolgáltató az ilyen leiratkozásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül gondoskodik az e-mail cím hírlevél címlistából történő törléséről és arról, hogy ezen időponttól a Felhasználó ne kapjon hírlevelet és más elektronikus hirdetést, reklámot vagy direkt marketing anyagot.
A rendszerüzenet küldése nem minősül direkt marketing anyagnak, a Felhasználó az ÁSZF elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató a honlappal kapcsolatos rendszerüzeneteket küldjön a honlapon regisztrált e-mail címére, ide tartozik különösen, de nem kizárólagosan minden, a honlap funkcióival, az abban elérhető Szolgáltatásokkal, azok módosításával, bővítésével, az ÁSZF módosításával, számlázással, fizetéssel, fizetési és vásárlási tranzakciókkal kapcsolatos tájékoztatás.

Az ​​adatkezelés ​​jogalapja
A Szolgáltató általi adatkezelés jogalapja egyrészt az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti Felhasználók kifejezett és önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, másrészt pedig az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából.

A Felhasználó a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és hozzájárul személyes adatai jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.
A Felhasználók által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Szolgáltató a jogszabályok által meghatározott kereteken túlmenően, illetve a Felhasználó hozzájárulását meghaladó módon nem kezeli és nem is adja tovább harmadik személyek részére – kivéve, ha az adatkezelés, adatfelhasználás, vagy adattovábbítás jogszabály, hatóság, vagy bíróság rendelkezése értelmében kötelező.
A Felhasználó személyes adatainak esetleges továbbítását a Szolgáltató a vonatkozó
jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával végzi.

Az ​​adatkezelő​​ személye
Az adatkezelést a Szolgáltató végzi.

Adattovábbítás
A PayPalon keresztüli fizetési módozat választása esetén a fizetési tranzakció adatait a PayPal pénzügyi közvetítő rendszer (PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg) kezeli. 

A PayPal-on keresztüli fizetési módozat választása esetén az Ön neve, a rendelésszám, a tranzakció összege, dátuma és időpontja a PayPal pénzügyi közvetítő rendszer (PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg) felé átadásra kerül. Ez esetben az adatátadás jogalapja az Ekertv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az INFOtv. 6. § (6) bekezdése.

A Szolgáltató továbbá adattovábbítást végez az alábbi szolgáltató részére a megrendelés teljesítésével összefüggésben, amely adattovábbításhoz a Felhasználó a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával hozzájárul:
KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(www.számlázz.hu; 2000 Szentendre, Táltos utca 22. B. ép.; Cégjegyzékszám: 13
09 101824 ), a honlapon igénybe vett Szolgáltatások ellenértékéről szóló
elektronikus számla kiállítása és Felhasználóknak elektronikusan történő
megküldése céljából.

Az​​ adatkezelés ​​időtartama
A Szolgáltató az adatokat a felvételüktől kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül
megfelelő mértékben és ideig, de legfeljebb a Szolgáltató és a Felhasználó közötti a honlap és a Szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó szerződés megszűnésétől számított 5 évig kezeli.

Az​​ adatok​​ megismerésére ​​jogosultak ​​köre
Az adatkezelést a Szolgáltató végzi.

Az ​​érintettek​​ jogairól ​​és ​​jogorvoslati ​​lehetőségeiről ​​való​​ tájékoztatás
A Felhasználó az Infotv. 14.- 19.§-ai alapján kérelmezheti a Szolgáltatónál:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;
b) személyes adatai helyesbítését;
c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A Felhasználó a Szolgáltató székhelye szerint illetékes törvényszék előtt keresetet indíthat a Szolgáltatóval szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Az​​ adatok ​​biztonsága
A Felhasználók által a honlapra bevitt adatokat a Szolgáltató védett szerveren őrzi.
A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá a Felhasználó honlapra bevitt személyes adataihoz. Ennek érdekében Szolgáltató megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják az Infotv. 7. §-ának megfelelően.
Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó Szolgáltató által kezelt és tárolt személyes
adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani és erről a Felhasználót értesíteni. A Felhasználó köteles a Szolgáltatóval együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat a Szolgáltatónak és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni.
Amennyiben a Szolgáltató az előző pontban foglalt kötelezettségének eleget tesz, a
Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az adatokhoz történő illetéktelen
hozzáférésért, illetve annak megkísérléséért, továbbá az ilyen illetéktelen hozzáférés
eredményeképpen a Felhasználót ért semmilyen kárért.

Az ​​Adatvédelmi​​ Szabályzat​​ módosítása
A Szolgáltató jogosult egyoldalúan, bármikor módosítani a jelen Adatvédelmi Szabályzatot.
A Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatot, továbbá az Adatvédelmi Szabályzat
módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Adatvédelmi Szabályzatot
köteles a honlapon jól látható helyen, a honlap nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az Adatvédelmi Szabályzat-módosítás minden, az Adatvédelmi Szabályzat-módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.
Az Adatvédelmi Szabályzat módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a
Felhasználókat oly módon, hogy a Felhasználó a módosítást követő első honlapra  történő belépésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a Felhasználót az Adatvédelmi Szabályzat módosításáról és a módosított Adatvédelmi Szabályzat tartalmáról. A Felhasználó klikkeléssel fogadja el az Adatvédelmi Szabályzat-módosítást a belépés előtt.
Amennyiben a Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat-módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat-módosítást kifejezetten elfogadta.
Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az Adatvédelmi Szabályzat-módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani és a honlapon való regisztrációját megszüntetni.

További ​​kérdések
A Szolgáltató a fenti Adatvédelmi Szabályzatot magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettséget vállal arra, hogy Szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak.
A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a Felhasználók által megadott adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a rendelkezésre bocsátott adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt a Szolgáltató jogosult a Felhasználó bármely, a Szolgáltató által üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni – legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig.
Amennyiben a fenti tájékoztatást követően a Felhasználónak további kérdései vannak az adatkezeléssel kapcsolatban, úgy kérjük, forduljon hozzánk bizalommal e-mailben a beszeljunkorosz@gmail.com e-mail címen.

Kelt: Tokodaltáró, 2018. május 25.