5. lecke: Miben más az orosz nyelv?

 

Ezt az oldalt akár ki is hagyhatod, de semmiképpen nem kell nagyon belemerülnöd. Inkább vedd egy könnyű olvasmánynak, hogy legyen valami elképzelésed az orosz nyelvről! Minden nyelvnek megvannak a maga furcsaságai. Már idegen szemmel nézve. Mivel a magyar az orosz számára nem rokon nyelv, jó néhány különbségre kell számítani.

 

1. A szóhangsúly nem mindig az első szótagra esik, és elég fontos, mert mást jelenthet a szó, ha más szótagot hangsúlyozunk.

Például: 

дом – ház

дома – házak

дома – háznak a … (esetleg: otthon)

 

2. A főneveket három nembe sorolhatjuk: lehetnek hímneműek, nőneműek és semleges neműek.

Például:

дом (ház); трамвай (villamos); учитель (tanár)

мама (mama); тётя (néni); армия (hadsereg); площадь (tér)

окно (ablak); море (tenger); платье (ruha); здание (épület)

 

3. A főnévragozásban szűkebb értelemben 6 eset van egyes és 6 többes számban. Ezeket tanítják a nyelvkönyvek. Tágabb értelemben 13 esetről beszélnek. Az utóbbi hét kevésbé fontos. (A magyar nyelvben 17 vagy 22 eset van.)

 

4. A mellékneveket ragozni kell és egyeztetni kell az utánuk álló főnévvel.

 

5. Vannak ún. mozgást jelentő igék, amik elég fontosak, rengeteget használják őket.

Például:

идти – ходить (menni, járni)

ехать – ездить (utazni)

плыть – плавать (úszni)

 

6. Az igeszemlélet szerint megkülönböztetnek folyamatos és befejezett igéket, ami miatt eleve párban kell az új igéket megtanulni. A két ige sokszor hasonlít egymásra, de nem mindig.

Például:

читать – прочитать (olvasni)

покупать – купить (vásárolni)

 

7. A számneveket részenként ragozzuk, ill. utánuk különböző esetekbe tesszük a mellékneveket és a főneveket.

 

8. Nemcsak a főnevek ragozásával lehet egy jelentést kifejezni, hanem úgynevezett elöljárószókat is használnak, amelyeknek természetesen egy meghatározott eset a vonzatuk.

 

9. A különböző vonzatok néha eltérnek a magyartól. Pl.: telefonon felhívni valakinek.

 

10. Nincsenek névelők, tehát egy orosz szónak egyaránt lehet határozott és határozatlan jelentése.

Pl.: a „дом” jelentése: „a ház” vagy „egy ház”.

 

11. A есть (van) igét sokszor nem teszik ki, ahol a magyarban használjuk a létigét. Ráadásul egyes és többes számban is használatos.

Például:

Он дома. (Ő otthon van.)

Они дома. (Ők otthon vannak.)

 

12. Az oroszban még mindig létezik a ё(jo) betű, amelyet nyomtatásban azonban csak ritkán jelölnek. Ha egy szóban „ё” van, akkor az a szótag a hangsúlyos

 

13. Az oroszok nagyon szeretik a kicsinyítőképzős szóalakokat, de ez nem becézést jelent, csak a szó hétköznapi változatát.

 

Ez persze nem teljes felsorolás, és ne is vegye el a kedved! A legfontosabb az, hogy akarsz-e oroszul tanulni.

Ha vonz ez a nyelv, ez a nép és kultúra, akkor minden nehézséget le fogsz győzni!

 

ITT AZ IDEJE, HOGY HOZZÁFOGJ!