Valószínűleg nem vagyok egyedül, ha azt mondom, október 23-át nem tudom a szó igazi értelmében ünnepnek tekinteni. A büszkeség és öröm érzésébe mindig szomorúság vegyül, és egy furcsa, kellemetlen gondolat: mit szólnának ’56 hősei ahhoz, hogy ma Magyarországon újra népszerű nyelv lett az orosz?
Hiszen a forradalmárok egyik követelése éppen az volt, hogy szüntessék be az orosz nyelv kötelező oktatását Magyarországon. Azt hiszem, a kulcsszó éppen ez: az orosz ma már nem “kötelező”.
A szovjetgyűlöletnek és a politikának – szerencsére – semmi köze ahhoz a nyelvhez és kultúrához, amely Puskint, Dosztojevszkijt, Tolsztojt, Gogolt, Csehovot adta a világirodalomnak…  A sok “zaj” közepette ugye nem felejtetted el, hogy ezen a nyelven nem csak Sztálin beszélt? 
Ma, amikor már szabadon nevezhetjük forradalomnak, és nyugodtan emlékezhetünk az akkori eseményekre, mondjuk el bátran oroszul, mi történt 1956-ban. Közben gondoljunk arra, hogy ez volt az első azoknak az eseményeknek a láncolatában, amelyek oda vezettek, hogy a szovjet rezsim elbukott!
Hála és dicsőség 1956 hőseinek!
По-русски:

23 октября – государственный праздник в Венгрии. В этот день венгры вспоминают события 1956-го года, когда венгерский народ восстал против советского режима в стране. Восстание известно как «Венгерское восстание» или «Венгерская революция». Революцию, в которой венгерский народ проявил невиданный героизм и сплочение, подавили советские войска. Во время и после революции погибло около 2,5 тысяч, и было ранено около 13 тысяч венгров. После подавления революции примерно 200 тысячам человек пришлось бежать за границу. 

Кроме этого это День провозглашения Венгерской республики. (1989 год)

Magyarul:

Október 23-a Magyarországon állami ünnep. Ezen a napon a magyarok 1956 eseményeire emlékeznek, amikor a magyar nép a szovjet rendszer ellen felkelést indított. A felkelés „Magyar felkelés” vagy „Magyar forradalom” néven vált ismertté. A forradalmat, amelyben megmutatkozott a magyar nép rendkívüli hősiessége és összefogása, a szovjet seregek leverték. A forradalom alatt és után kb. 2,5 ezer magyar meghalt, és kb. 13 ezer megsebesült. A forradalom leverése után körülbelül 200 ezer embernek kellett külföldre menekülnie. 

Ezenkívül ez a Magyar Köztársaság kikiáltásának ünnepe is (1989).