Az orosz főnevek elöljárós esete

 

 

Az elöljárós esetet mindig elöljárók után használjuk.

 

O + elöljárós esetet használunk a következő igék után:

говорить / сказать – jelentése: beszél valamiről

Он говорил о свободе

A szabadságról beszélt…

рассказывать / рассказать – jelentése: mesél valamiről

Он рассказал о фестивале молодёжи и студентов.

A fiatalok és egyetemisták fesztiváljáról mesélt.

спрашивать / спросить – jelentése: kérdez

Председатель спросил о результатах года.

Az elnök az év eredményeiről kérdezett.

вспоминать / вспомнить – jelentése: emlékezni valamire (!)

«О детстве вспомним мы не раз…» (М. Силинская)

„A gyerekkorra majd nem egyszer emlékezünk…”

 

A „на” elöljárószó után használhatjuk helyhatározásra.

На берегу реки стоит дерево.

A folyó partján áll egy fa. (Itt nem -e a végződés.)

 

На + elöljárós eset- jelentése: valamilyen járművön (utazni)

ехать

на поезде (vonaton),

на троллейбусе (trolibuszon),

на велосипеде (biciklin);

лететь

на самолёте (repülőn utazni)

 

A „на” elöljárószót időkifejezésekben is használjuk.

На этой неделе я поеду к бабушке в Будапешт.

Ezen a héten elutazom a nagymamához Budapestre.

Ugyanígy: на следующей неделе (a jövő héten); на прошлой неделе (a múlt héten)

 

A „на” ezt is kifejezheti: valamilyen nyelven

Я говорю на русском языке.

Beszélek oroszul.

Он пишет мне письма на французском языке.

Franciául ír nekem levelet.

 

Az „играть” igével jelölheti a hangszereket.

играть на скрипке (hegedülni), на рояле (zongorázni), на гитаре (gitározni)

 

A „жениться” (feleségül venni) után a „на” elöljárószóval fejezzük ki, ki a menyasszony.

Oн женится на сестре своего друга.

A barátja testvérét veszi feleségül.

 

A „в” elöljárószó után elsősorban helyhatározásra való.

Пальто висит в шкафу. (Ne ijedjen meg, az „-у„ végződés csak ezután az elöljárószó után áll! A többi esetben „e”-t kell használni.)

A kabát a szekrényben van.

Дети бегают в саду. (Itt is ugyanaz a helyzet.)

A gyerekek a kertben szaladgálnak.

Летом вся наша семья живёт в деревне.

Nyáron az egész családunk falun lakik.

Ugyanígy: в парке (a parkban), в лесу (az erdőben), в Венгрии (Magyarországon)

 

Időt is kifejezhetünk vele:

Учебный год начинается в сентябре.

A tanév szeptemberben kezdődik.

Сын у меня родился в 1985-ом году.

A fiam 1985-ben született.

А. С. Пушкин жил в XIX-ом веке.

A. Sz. Puskin a XIX. században élt.

 

Időkifejezésekben:

в начале августа (augusztus elején), в середине мая (május közepén), в конце декабря (december végén)

2017-09-21T15:40:52+00:00