Az orosz főnevek ragozása többes számban

 

Első típus. Hímnem

 

 

Eset Kemény mássalhangzóra végződő főnevek Lágy mássalhangzóra végződő – й-re végződő főnevek
Alany заводы /  ученики огни герои
Tárgy  заводы  /учеников огни героев
Birtokos  заводов  /учеников огней героев
Részes  заводам /  ученикам огням героям
Eszköz заводами  /учениками огнями героями
Elöljárós  о заводах /

об учениках

об огнях о героях

 

Megjegyzések:

 1. Словарь / Szótár: завод (üzem), ученик (tanuló), огонь (tűz), герой (hős)
 2. Tárgyesetben az élő főnevek végződése megegyezik a birtokos esetével, az életteleneké pedig az alany esetével.
 3. Ha a főnév többes számban ья–ra végződik, a többes birtokos végződés: -ьев (братья – братьев; листья – листьев; стулья – стульев. Kivétel: друзья – друзей; сыновья – сыновей)
 4. –ей a végződés birtokos esetben a lágy mássalhangzóra és a „susogó” hangokra végződő főnevek esetében: врачи – врачей, ножи – ножей, карандаши – карандашей

 

 

Első típus. Semleges nem

 

Eset  – o-ra végződő főnevek – e-re végződő főnevek – ие-re végződő főnevek
Alany дела поля здания
Tárgy  дела поля здания
Birtokos  дел (csak szótő) полей зданий
Részes  делам полям зданиям
Eszköz  делами полями зданиями
Elöljárós  о делах о полях о зданиях

 

Megjegyzések:

 1. Словарь /  Szótár: дело (dolog, ügy), поле (mező), здание (épület)
 2. A ья–ra végződő semleges nemű főnevek birtokos esetben a –ьев végződést kapják. Pl.: деревья – деревьев (fa)

 

 

Második típus. Nőnem

 

Eset – а-ra végződő főnevek – я-ra végződő főnevek – й a tőben
Alany страны / женщины земли семьи
Tárgy страны / женщин (csak szótő) земли семьи
Birtokos стран /  женщин (csak szótő) земель семей
Részes странам / женщинам землям семьям
eszközhatározós странами / женщинами землями семьями
Elöljárós о странах /

о женщинах

о землях о семьях

 

Megjegyzések:

 1. Словарь /  Szótár: страна (ország), женщина (nő, asszony), земля (föld), семья (család)
 2. Birtokos esetben nincs toldalék, csak a szótövet használjuk. Az „-a” végű főnevek  kemény mássalhangzóra végződnek, a „-я” végűek – lágyjelre.
 3. Kivétel: песня – песни – песен (dal), вишня – вишни – вишен (meggy). Ezekben a szavakban nincs lágyságjel.
 4. Ha a tőben „-й-” van, a többes birtokos végződés is „-й”: армия (армиjа) – армии – армий (hadsereg)

 

 

Ezt a tananyagot megtanulhatod videókból is!

VIDEOROSZ Klub

Kattints ide a részletekért!

 

Harmadik típus. Lágyjelre végződő nőnemű főnevek

 

Eset – ь-re végződő főnevek – ь-re végződő főnevek
Alany ночи матери
Tárgy ночи матерей
Birtokos ночей матерей
Részes ночам матерям
eszközhatározós ночами матерями
Elöljárós ночах о матерях

 

Megjegyzések:

A  3. típusú, azaz nőnemű, lágy végű főnevek esetalakjai – a birtokos esetet kivéve – megegyeznek az első típus többes számú végződéseivel.

A végződés többes szám birtokos esetben: -ей

Pl.: степь – степи – степей, ночь – ночи – ночей (éjszaka), тетрадь – тетради – тетрадей (füzet)

 

A csak többes számban használatos főnevek ragozása

Három típust különböztetünk meg:

 Birtokos esetben a következő végződéseket kaphatják:

 1. – ов     Pl.: очки – очков (szemüveg), часы – часов (óra), духи – духов (kölni), штаны – штанов (nadrág)
 2. – ей   Pl.: сани – саней (szán), щи – щей (káposztaleves), дрожжи – дрожжей (élesztő), люди – людей (emberek), ясли – яслей (bölcső, bölcsőde)
 3. Nincs végződés, csak a szótő marad.    Pl.:  ножницы – ножниц (olló), ворота – ворот (kapu), дрова – дров (tűzifa), каникулы – каникул (iskolai szünet), деньги – денег (pénz), сутки – суток (24 órás, teljes nap)

 

További kivételek:

A -мя  végű, semleges nemű főnevek:

Eset имя / время знамя
Alany имена / времена знамёна
Tárgy имена / времена знамёна
Birtokos имён / времён знамён
Részes именам / временам знамёнам
Eszközhatározós именами / временами знамёнами
Elöljárós об именах / о временах о знамёнах

 

Megjegyzések:

Cловарь /  Szótár:  имя (név), время (idő), знамя (lobogó)

 

2017-10-09T10:40:11+00:00