Az önálló orosz nyelvtanulás menete

Egyedül idegen nyelvet tanulni nagyon nagy kaland és izgalmas vállalkozás. Ugyanakkor megnehezítheti, ha nem tudod, mivel kezdd a tanulást és a továbbiakban milyen sorrendben haladj. Az alábbiakban ahhoz kapsz segítséget, ha önállóan, az internet segítségével szeretnél megbirkózni egy idegen nyelvvel. 

 

1. Személyes névmások

Bizonyára emlékszel, magyarul ezek a következők: én, te, ő, mi, ti, ők.

Alapfokon elegendő az alanyesetet megtanulni, később szükség lesz a többi alakra is. (Pl. engem, nekem, velem, rólam stb.)

 

 

Az orosz nyelv alapjai

Tanuld meg videókból!

Kattints ide a részletekért!

 

2. Birtokos névmások

Itt egy kicsit vigyázni kell, mert igaz, hogy ezek magyarul így hangzanak: enyém, tied, övé, mienk, tietek, övék, öné, önöké.

DE: használatkor nem biztos, hogy erre lesz szükség.

Pl. ha birtoklást akarunk kifejezni, magyarul így fogalmazunk:

az én székem, a te asztalod, az ő számítógépe, a mi ablakunk, stb.

3. Kérdő névmások

Pl.: Hol? Hová? Ki? Mi? Mikor?

Ezeket tényleg csak meg kell tanulni.

 

4. Mutató névmások

Pl.: ez, az, itt, ott

Először itt is csak az alanyesetben álló alakokra lesz szükség, később majd jöhet a többi is.

 

5. A főnevek nyelvtani neme

Az oroszban van, mégpedig három: hímnem, nőnem, semleges nem.

 

6. A főnevek többes számú alakjai

 

7. A főnevek esetei, tehát a ragozás

Az oroszban szűkebb értelemben 6 esetről beszélünk, ezeket tanítják a nyelvkönyvek is.

 

8. A melléknevek alapfoka

Nehézséget okozhat, hogy az oroszban ragozzuk a mellékneveket is.

 

9. A melléknevek fokozása

Pl.:

alapfok: jó

középfok: jobb

felsőfok: legjobb

 

10. Az igeragozás jelen, múlt és jövő időben

 

11. Igeszemlélet, azaz a folyamatos és befejezett igék.

Erre az igeidők miatt is szükség van, meg azért is, mert az oroszban elég fontos nyelvtani jelenségről van szó. Persze csak a legalapvetőbb jelentéseket kell egyelőre megtanulni.

 

12. A mozgást jelentő igék alapjelentései

 

13. A számok

 

14. Néhány határozószó

Pl.: itt, messze stb.

A legfontosabb kérdés persze az, mennyi idő alatt lehet ezzel végezni, és hol lehet megtalálni.

Ez attól függ, mennyi időt tudsz a tanulásra szánni, és milyen tempóban haladsz. Úgy gondolom, minimum egy hónap kell rá, de inkább 3-4 hónap a reális időtartam.

 

Mindezt megtanulhatod videókból is!

Gyere közénk, a VIDEOROSZ Klubba!

Érdekelnek a részletek!

 

2017-10-26T17:30:57+00:00